andrzej niegrzybowski
kto | who
architekt | architect andrzej niegrzybowski;
 
edukacja | education
1997-2003
studia dzienne magisterskie na wydziale architektury politechniki gdańskiej | master degree studies at architecture faculty technical university of gdansk;
2000-2001
stypendium naukowe socrates i studia na wydziałach architektury i budownictwa (bauwesen) oraz planowania przestrzennego (raumplanung) uniwersytetu dortmundzkiego | scholarship and study at architecture (bauwesen) and space planning (raumplanung) faculties at dortmund university;
2002-2003
praca dyplomowa "maszyna medialna" wykonana wspólnie z robertem brodzińskim, na wydziale architektury politechniki gdańskiej w gdańsku, pod opieką promotorów dr bazylego domsty, st. wyk. stanisława dopierały i dr piotra lorensa | "media machine" diploma project created along with robert brodziński at the technical university of gdansk, under supervision of bazyli domsta, stanisław dopierała and piotr lorens.
 
doświadczenie | experience
1999
staż | training: bilfinger+berger, warszawa;
2000
staż | training: eurofassadentechnik, bad hersfeld, niemcy;
2001
praktyka architektonicza | practice: jsk architekten, dusseldorf, niemcy;
2002
asystent | assistant: jsk architekci, warszawa;
2003-2006
asystent, architekt | assistant, architect: b.p. domar, sopot;
2003-...
współwłaściciel | co-owner: rtp consulting sp. z o.o., gdańsk
 
kalendarium | calendar
2013
projekt wnętrza mieszkania w gdyni redłowie zakwalifikował się do wystawy pokonkursowej "kreacje - realizacje, współczesne inspiracje modernizmem", organizowanego w ramach projektu gdyński szlak modernizmu przez agencję rozwoju gdyni | appartement interior design in gdynia redlowo has qualified for the after competition "creations - realisations, contemporary modernism inspirations" exhibition

projekt wnętrza mieszkania w gdyni redłowie uzyskał 2 nagrodę w konkursie organizowanym przez portal homebook.pl "
wnętrze miasta vol.2 trójmiasto" | 2nd place in homebook.pl competition for "city interior vol.2 threecity" for appartement interior design in gdynia redlowo

2011
II nagroda w konkursie architektonicznym "muzeum morskie - centrum nauki" w szczecinie w zespole z robertem brodzińskim i marcinem piwońskim | 2nd place in international architectural competition "maritime museum - science center" in szczecin in cooperation with robert brodzinski and marcin piwonski

2006
uzyskanie uprawnień architektonicznych | professional qualifications of an architect;

2005
uczestnictwo w konferencji naukowej w instytucie francuskim w budapeszcie (miesiąc architektury) "la réhabilitation des sites industrieles", z wykładem "młode miasto - maszyna medialna - instytut sztuki", październik | participation in scientific conference in french Institute in budapest (month of architecture) "la réhabilitation des sites industrieles", with lecture: "young city - media machine - institute of art", October;

prezentacja projektu "instytut sztuki wyspa" na targach sztuki w poznaniu, art poznań 2005 | project presentation: "wyspa institute of art" at the poznan art fair, art poznan 2005;

uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach architektonicznych w bremie "rewitalizacja obszarów przemysłowych sąsiadujących z portem europahafen" | participation in the international architects workshop in bremen "revitalisation of old port areas  around europahafen";

uczestnictwo w międzynarodowych targach sztuki viennafair 2005, prezentacja projektu: "instytut sztuki wyspa" | participation in international art fair viennafair 2005, project exhibition: "wyspa institute of art";

2004
nagroda prezydenta miasta gdańska za dyplom: "maszyna medialna", wykonany na wydziale architektury politechniki gdańskiej w gdańsku | president of the city gdańsk award for technical university of gdańsk "media machine" diplom project;

uczestnictwo w konferencji "bhp health&safety" w instytucie sztuki wyspa w gdańsku, prezentacja projektu: "instytut sztuki wyspa", wrzesień | participation in "bhp health&safety" conference in wyspa institute of art in gdansk, "wyspa institute of art" project presentation, september;

uczestnictwo w wystawie "bhp health&safety" w instytucie sztuki wyspa w gdańsku, wystawa projektu "instytut sztuki wyspa" | participation in exhibition "bhp health&safety" in wyspa institute of art in gdańsk, "wyspa institute of art" project exhibition;

wystawa projektu "maszyna medialna" na międzynarodowych targach: "gdańska wiosna budowlana / aquabud 2004", kwiecień | "media machine" project exhibition at "gdańsk building spring / aquabud 2004" international fair,  april;

coroczna wystawa prac dyplomowych na wydziale architektury politechniki gdańskiej w gdańsku, hol główny, projekt: "maszyna medialna" | annual diploma project exhibition at technical university of gdansk, main foyer, "media machine" project;

2003
międzynarodowe warsztaty "urban regeration project" w listopadzie, na politechnice gdańskiej, wystawa i prezentacja projektu "maszyna medialna - projekt dla młodego miasta" | participation in "urban regeneration project" international workshop in november at technical university of gdansk,exhibition and presentation of "media machine- project for the young city" project;

praca dyplomowa "maszyna medialna" wykonana na wydziale architektury politechniki gdańskiej wraz z robertem brodzińskim | diplom project "media machine" made at architecture faculty at technical university of gdansk, created along with robert brodziński;

roczne stypendium naukowe (socrates) i studia na wydziałach architektury i budownictwa (bauwesen) oraz planowania przestrzennego (raumplanung) uniwersytetu dortmundzkiego | yearly educational (socrates) scholarship and studies at architecture (bauwesen) and space planning (raumplanung) faculties at dortmund university.